370 søker om reinsjakt


Søknadsfristen for årets reinsjakt gått ut. Det har kommet inn 370 søknader.

Publisert 20.06.2022

Årets fellingskvote er ennå ikke fastsatt. Trekningen vil derfor først bli foretatt når kvoten er klar, trolig i løpet av første uken av juli. De som får fellingstillatelse, vil få svar på epost.

Fra fjorårets jakt er det en del ikke sendte inn jaktkortet (fellingstillatelsen.) Dette skulle ha vært rapportert/sendt inn uansett fellingsresultat senest innen 10 dager etter endt jakt. Manglende rapportering vil kunne medføre at man ikke får tildelt fellingstillatelse i år.

 

Kontaktpersoner