10.000 i bot for ulovlig kjøring på sjøis


11 fastboende har fått 10.000 kroner hver i forelegg for å ha kjørt snøskuter ulovlig på sjøisen på Billefjorden i april i år. En tilreisende har fått 10.000 kroner i forelegg for ulovlig kjøring med snøskuter i et verneområde.

Publisert 24.06.2022

Sysselmesteren innførte ferdselsrestriksjoner på sjøisen i Tempelfjorden og Billefjorden fra 1. mars i år. Bakgrunnen for reguleringen er behovet for å beskytte leveområder og unngå forstyrrelser av isavhengige arter.

Det ble åpnet for å krysse fjordene i korridorer og på korteste farbare rute. Alle de bøtelagte brøt disse bestemmelsene.

Det er bare fastboende som har lov til å kjøre snøskuter utenfor forvaltningsområde 10 og i nasjonalparkene på Spitsbergen. En tilreisende brøt denne bestemmelsen da han kjørte i Sør-Spitsbergen nasjonalpark.

Alle har vedtatt foreleggene.