Inspeksjon av fartøy

Sysselmesteren har denne uken gjennomført turistinspeksjonstokt og inspisert 15 fartøy i området Isfjorden, Kongsfjorden, Krossfjorden og Forlandsundet.

Publisert 13.05.2022

Det generelle inntrykket er at aktørene i bransjen er profesjonelle, og generelt flinke til å følge regelverket. Det har likevel blitt avdekket enkelte avvik i forhold til våpenloven, miljøregelverket og turistforskriften som vil bli fulgt opp i etterkant.

Det vil bli gjennomført flere inspeksjonstokt i løpet av sommersesongen.