Midlertidige ferdselsrestriksjoner


Sysselmesteren minner om de midlertidige ferdselsrestriksjonene på sjøis i Tempelfjorden og Billefjorden, som gjelder fra 1. mars 2022 til 1. juni 2022.

Publisert 11.04.2022

Bakgrunnen for reguleringen er behovet for å beskytte leveområder og unngå forstyrrelser av isavhengige arter. Ferdselsforbudet er vist i bilde 1 og 2 under, samt i GPX-format i lenke til høyre. For Van Mijenfjorden er ferdselsrestriksjoner på sjøis regulert gjennom forskrift om Van Mijenfjorden nasjonalpark § 5.

Vi minner samtidig om de skuterfrie områdene, gjeldende fra 1. mars hvert år (bilde 3).

Vi oppfordrer til sikker ferdsel og ønsker alle en god påske.