15.000 kroner i bot for brudd på våpenloven


Sysselmesteren har ilagt en daglig leder/våpenansvarlig i et lokalt reiselivsselskap et forelegg på 15.000 kroner for brudd på våpenloven. To guider i selskapet har fått forlegg på 5.000 kroner og 2.000 kroner.

Publisert 13.04.2022

Forholdet ble avdekket i en rutinekontroll som ble gjennom ført av Sysselmesterens feltinspektører i midten av mars i år og under en påfølgende ransaking av lokalene til reiselivsselskapet.

Daglig leder/våpenansvarlig hadde ved flere anledninger lånt ut skytevåpen til personer uten låneløyve, samt uten å utferdige låneerklæring. I forelegget ble det også ilagt inndragning av et skytevåpen.

- I tillegg har Sysselmesteren utferdiget forelegg til to ansatte guider i selskapet. Den ene guiden er ilagt et forelegg på kr. 5000 for å ha lånt skytevåpen uten å ha låneløyve. Den andre guiden er ilagt kr. 2000 for å ikke ha fremvist gyldig utlånserklæring. opplyser politiadvokat Magnus Fredriksen hos Sysselmesteren.

Foreleggene er vedtatt.