Til alle som fangstet rev sesongen 2021-22


Siste fangstdato for fjellrev er 15. mars 2022. Her er informasjon om tidspunkt for pelsing for dem av dere som har fått rev og som skal ha revene pelset av Naturexpo.

Publisert 15.03.2022

Behandling av rever i superfryser
Alle rever må behandles i superfryser. De av dere som ennå ikke har levert inn revene til behandling mot parasitten, må gjøre det snarest.

Tidspunkt for pelsing 25.-29. april 2022
Tor Slettebø og Odd Tellefsen fra Naturexpo/Attraksjon Norge skal gjøre pelsingen i år. Vi starter pelsingen i Sysselmesterens Sjøgarasje på ettermiddagen mandag 25. april og kommer til å holde på frem til og med 28-29. april. Dersom du ikke ønsker at Naturexpo skal pelse reven din, må du sende en e-post til Eva Fuglei i Norsk Polarinstitutt om dette.

De av dere som har fått rev, vil blir kontaktet på mobil eller e-post. Bestem dere for hvor hva dere skal gjøre med pelsen; hvor mange rever som kun skal pelses og garves til skinn på veggen og hvor mange rever som skal pelses og stoppes ut og hvordan de skal stoppes ut - dvs. stående, sittende, eller liggende. Bestem Send en e-post om hvor mange som skal stoppes ut og hvordan til Eva Fuglei. Dette er informasjon som blir gitt videre til Naturexpo som de trenger når de pelser revene.

For de av dere som bor i Ny-Ålesund og enda ikke har sendt revene til Longyearbyen, kan vi avtale dette nærmere, så lagrer vi de i en av fryserne våre i Longyearbyen.

Eva Fuglei er i Longyearbyen i forbindelse med overvåking av svalbardrype fra 30. mars til 5. mai. Hun tar kontakt med de som har fått rev før 25. april.

Kontaktpersoner