Testing ved reise til Svalbard


Oppdatert informasjon om testing ved reise til Svalbard og fritak for testing ligger på nettsidene til Helsedirektoratet

Publisert 21.02.2022