Selvtest etter ankomst Svalbard


Alle som kommer til Svalbard, skal fortsatt ta en covid-19-test innen 24 timer etter ankomst. Testen skal være antigen hurtigtest.

Publisert 15.02.2022

Tester blir delt ut gratis til ankomne flypassasjerer fra Longyearbyen lokalstyres utdelingsstasjon for selvtester. Boardingkort eller billettkvittering må framvises.

Utdelingsstasjonen er plassert på parkeringsplassen ved Lompensenteret/Longyear 78 °. Stasjonen er åpen på hverdager fra 11.00 til 14.00. Fredag og lørdag vil testene bli utdelt på flyplassen. Det er også mulig å få kjøpt tester på apoteket i Lompensenteret og i Svalbardbutikken.

Ved positivt testresultat skal du umiddelbart isolere deg og meddele resultatet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Longyearbyen sykehus.

Se mer informasjon om utdeling av selvtester til andre personer her: Utdelingsstasjonen for Covid-selvtester - Longyearbyen lokalstyre