Reisedokumenter ved reise til og Fra Svalbard


For reiser til/fra Svalbard fram til og med 30. april 2022 vil følgende godkjennes (i tillegg til pass og nasjonalt id-kort) som reisedokument for norske borgere:

  1. førerkort utstedt etter 1998
  2. bankkort, eller
  3. Forsvarsdepartementets Identitetskort (FD-ID).

Disse må minst inneholde navn, bilde og fødselsdato og være utstedt i Norge.

Barn trenger i overgangsperioden ikke forevise godkjent reisedokument dersom barnet identifiseres av en voksen som følger barnet til flyet eller som reiser sammen med barnet.

Publisert 21.02.2022