Manglende publisering av postjournal


På grunn av sykdom er postjournalen for uke 7 dessverre ikke publisert. Vi beklager dette, og vil legge ut journalen så snart det lar seg gjøre.

Publisert 23.02.2022