Kjøring på barmark med snøskuter


Enkelte steder i terrenget er det svært lite snø, og Sysselmesteren har fått melding om kjøring med snøskuter på barmark. Vi minner om at på Svalbard er det bare tillatt å kjøre med beltekjøretøy i terrenget der marken er både frossen og snødekt. Se Motorferdselforskriften.

Publisert 24.02.2022