Informasjon om covid og reise til Svalbard


Sysselmesteren ber om at personer som har spørsmål om covid-19 og reise til Svalbard henvender seg til sentrale helsemyndigheter. 

Publisert 24.02.2022

Informasjon om gjeldende regelverk er tilgjengelig på helsemyndighetenes informasjonssider, se lenker til høyre. Spørsmål om regelverket må rettes direkte til Helsenorge via deres informasjonstelefon eller chattetjeneste.