Høringsinnspill til ny energiløsning på Isfjord radio


Store Norske planlegger ny løsning for energiforsyning for Isfjord radio. Det er kommet 11 høringsinnspill til forhåndsmelding og utredningsprogram.

Publisert 17.02.2022

Sysselmesteren vil nå vurdere høringsinnspillene, og følge opp innspill og eventuelle behov for tilleggsutredninger med Store Norske før behandling av søknaden om ny energiforsyning på Isfjord radio.