Pelslus på svalbardrev


Det er igjen påvist pelslus hos rev på Svalbard. - Hvordan dette har oppstått og hvorvidt det kan smitte fra rev til hund er foreløpig usikkert, opplyser naturforvalter Egil Rønning hos Sysselmesteren. Reveforsker Eva Fuglei ved Norsk Polarinstitutt (NP) vil undersøke dette nærmere i samarbeid med Veterinærinstituttet.

Publisert 19.01.2022

Det ble påvist pelslus i rev på Svalbard også i 2020 og dette er fortsatt et problem.

Pelslus er vurdert som smittsomt for voksne hunder, men er ikke spesielt plagsomt for dem. Valper kan derimot være litt mer utsatt. Det er også uvisst i hvilken grad pelslus hos rev er samme luseart som finnes hos hund.

I samarbeid med NP og Veterinærinstituttet har Sysselmesteren nå informert alle som driver med revefangst denne sesongen om mulig smitterisiko slik at enkle forholdsregler kan tas for å redusere risikoen for smitteoverføring til hunder.

Eva Fuglei i NP har utarbeidet en egen veiledning som viser hva en skal se etter for å avdekke mulig pelslus i fjellrev som fangstes. Se lenker til høyre.