Høring av midlertidige endringer i motorferdselforskriften


Sysselmesteren på Svalbard sender på høring forslag til midlertidig endring av § 8 i forskrift om motorferdsel på Svalbard. De foreslåtte endringene omfatter ferdsel på sjøisen i områdende Billefjorden og Tempelfjorden. - Tilsvarende endring er gjort i forskriften de fire siste årene for å hindre forstyrrelse av sårbart dyreliv, særlig isbjørn og ringsel, opplyser miljøvernsjef Kristin Heggelund. Høringsfristen er 1. februar 2022.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.01.2022

- Sysselmesteren vet naturlig nok ikke på nåværende tidspunkt hvordan den kommende sesongen vil bli med tanke på isforhold, tilhold av bjørn på isen, reiselivets ferdselsmønster og omfang. De foreslåtte endringer baserer seg i stor grad på erfaringer fra tidligere år, samt det eksisterende kunnskapsgrunnlaget, sier hun.

Sysselmesteren understreker at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget er tydelig på at isutbredelsen og dermed leveområdene til isbjørn og selarter er sterkt redusert, og at det bør holdes god avstand til områder hvor det kan være kastehuler for ringsel og at det ikke må kjøres mot og skremme ned ringsel som ligger og hviler på isen.

- Tiltak de siste årene med å regulere ferdselen i områder på Vest-Spitsbergen for å minimere forstyrrelse, kan være viktig for lokale isbjørn. Særlig mødre med små unger vil være sensitive for forstyrrelse, og raskt kunne trekke seg vekk fra sjøisen når snøscootere nærmer seg, sier miljøvernsjefen.

Sysselmesteren ønsker innspill på de områder og avgrensninger som foreslås.

- Vi ber også om konkrete innspill på hvordan høringspartene benytter områdende, og hvordan partene vil berøres av ferdselsrestriksjoner i disse områdene.

Se høringsbrev og høringsdokumenter med kart til høyre.