Utdeling av selvtester til reisende med fly til Svalbard


Sysselmesteren har etablert en ordning for utdeling av selvtester til reisende med fly til Svalbard.

Publisert 21.12.2021

Testene deles ut av kabinpersonellet når man forlater flyet. Selve testingen skal gjennomføres når man har ankommet sitt overnattingssted. Vi minner om at testutstyret ikke tåler frost, og vi oppfordrer alle til å ha testen i lommen frem til man er innendørs.

Ved positiv test skal man umiddelbart isolere seg og kontakte Longyearbyen sykehus på telefon 79 02 42 00.

Sysselmesteren retter en stor takk til Longyearbyen lokalstyre og Longyearbyen Røde Kors hjelpekorps for hjelp til å pakke testutstyr. En stor takk rettes også til Avinor og Widerøe Ground Handling for et godt samarbeid på flyplassen.