Høring av konsekvensutredning for etablering av ny energiforsyning på Isfjord radio


Sysselmesteren på Svalbard har sendt på høring konsekvensutredning for Store Norskes etablering av ny energiforsyning på Isfjord radio. Frist for å komme med innspill til høringen er 28. januar 2022. Høringsuttalelser sendes til firmapost@sysselmesteren.no.

Publisert 13.12.2021