Utdelingsstasjonen for Covid-selvtester åpner mandag


Longyearbyen lokalstyre åpner utdelingsstasjonen for selvtester mandag 22. november. Stasjonen er plassert på parkeringsplassen ved Longyear 78 ° og er åpen i tidsrommet 11.00-14.00 på hverdager.  

Publisert 19.11.2021

Selvtestene deles ut til følgende prioriterte grupper:

  • Personer med luftveissymptomer - også vaksinerte
  • Uvaksinerte nærkontakter
  • Målrettet jevnlig testing av uvaksinerte ved større smitteutbrudd på Svalbard, når dette er bestemt av Longyearbyen sykehus og publisert offentlig på hjemmesidene til LL og Sysselmesteren.

Corona-test for hjemmebruk/selvtesting av type Roche benytter neseprøve og gir svar på 15 minutter (avleses etter 15-30 minutter). Prøven tas fra nesen, cirka 2 cm inn og det medfølger lettfattelig brukerveiledning til deg som får utlevert testen. Skal brukes uten veiledning fra helsepersonell.

Dersom man får et positivt resultat ved selvtesten, skal man kontakte Longyearbyen sykehus. Det vil da bli tatt en PCR-prøve for å kvalitetssikre at prøven er positiv. Dette gjøres påfølgende hverdag på dagtid. Helse vil også bidra med individuelle smittevernråd til den enkelte med positiv prøve. Smittevernråd ligger alltid tilgjengelig på Folkehelseinstituttets nettsider.

Gratis selvtester i regi av det offentlige på Svalbard skal IKKE brukes ved rutinemessig testing av ansatte i regi av arbeidsgivere, av organisasjoner eller av arrangører som ønsker testing til arrangementer.

Det utleveres ikke gratis tester til personer som IKKE har luftveisinfeksjon eller IKKE er nærkontakt eller husstandsmedlem til en person som har testet positivt. Tester skal heller ikke «hamstres til senere bruk».

Husk at selvtester er nyttig dersom personen som testes har luftveisinfeksjon, men er til liten nytte dersom den benyttes på personer uten luftveissymptomer.

Personer som ikke er i en av de prioriterte gruppene, men som likevel ønsker å teste seg, kan kjøpe selvtester på apotek. Testene må da betales av den enkelte.

Se veiledning på helsenorge.no for bruk og kjøp av selvtest i egen regi.