Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Sysselmesterkontoret er stengt torsdag


Sysselmesterkontoret et stengt torsdag 18. november på grunn av internt arrangement.

Publisert 16.11.2021