Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Hurtigtest er godkjent ved reise til Svalbard


Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre har fått informasjon fra nasjonale helsemyndigheter om at hurtigtest for SARS-CoV-2 er godkjent som test for reisende til Svalbard.

Denne saken er skrevet før 1. juli 2021 da Sysselmannen endret navn til Sysselmesteren.

Publisert 03.02.2021

Dette framgår også av forskriftens §9a. Alle som reiser til Svalbard fra fastlandet må inntil videre dokumentere negativ SARS-CoV-2-test før de kan reise fra fastlandet til Svalbard. Kravet gjelder ikke for barn under 12 år. Dokumentasjonen fremvises ved grensekontrollen i Tromsø.

Det er den enkeltes ansvar å sørge for at testen blir tatt. Den enkelte reisende til Svalbard må betale for testen.