Karantene skal gjennomføres på fastlandet


Sysselmannen minner om reglene for karantene etter reise til utlandet. Alle som ankommer Norge fra utlandet (med unntak av spesifiserte områder i Europa med tilstrekkelig lav smittespredning) skal oppholde seg i karantene i 10 døgn etter ankomst til Norge. Dersom man er omfattet av karanteneplikt kan man ikke reise videre til Svalbard før etter utløpet av karanteneperioden. Denne hovedregelen gjelder for alle som ønsker å reise til Svalbard, også for fastboende.

 

Publisert 01.09.2020

Sysselmannen har myndighet til å treffe vedtak om unntak fra karanteneplikten, men dette er en særdeles snever unntaksbestemmelse som kun er ment å omfatte personell i kritiske samfunnsfunksjoner og nøkkelpersonell i viktige bedrifter og virksomheter.

Er du usikker på om du er omfattet av karanteneplikt eller trenger du mer informasjon om karantene og reiseråd? Gå inn på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider www.fhi.no, eller besøk www.helsenorge.no for kvalitetssikret og oppdatert informasjon.