Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

- En tragisk hendelse


- Dette er først og fremst en tragisk hendelse. Men det er også en sterk påminnelse om at vi befinner oss i isbjørnland og må ta forholdsreglene for å sikre oss, sier assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl.

Denne saken er skrevet før 1. juli 2021 da Sysselmannen endret navn til Sysselmesteren.

Publisert 28.08.2020

Politiet hos Sysselmannen fikk melding klokken 03.50 om at en person på campingplassen var angrepet og skadet av en isbjørn. Bjørnen ble skutt mot av folk på campingplassen. Personen som ble angrepet av bjørnen, omkom på stedet av skadene. Bjørnen ble funnet død på parkeringsplassen ved flyplassen.

Campingplassen i Longyearbyen ligger like ved flyplassen, cirka tre kilometer vest for bebyggelsen. Etterforskningen vil avdekke hendelsesforløpet nærmere. Det er ennå ikke klart om isbjørnen som angrep på campingplassen er en av bjørnene som har oppsøkt nærområdet til Longyearbyen de siste dagene.

- Isbjørn finnes over hele Svalbard og kan påtreffes hvor som helst hele året. Når man beveger deg utenfor bebygde områder, er det lovpålagt å ha med egnede skremmemidler. I tillegg bør man ha skytevåpen. Det er da selvfølgelig viktig at man kan bruke både skremmemidlene og skytevåpenet, påpeker Sølvi Elvedahl.

Hun ønsker ikke å uttale seg nærmere om rutiner og isbjørnsikring på campingplassen.

- Nei, det vil være en del av etterforskningen, sier hun.

Kontaktpersoner