Midlertidig endring av motorferdselforskriften § 8 – ferdselsrestriksjoner på fjordis


Sysselmannen har som de to forestående år besluttet å gjøre en midlertidig endring i motorferdselforskriften § 8 jf. forskriften § 10. Den midlertidige endringen omfatter ferdsel på sjøisen i Billefjorden, Tempelfjorden og Van Mijenfjorden.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.03.2020

Fjordisen foran brefronter er sårbare habitater, som er viktige for en rekke arter. Disse habitatene er spesielt sårbare og viktige i perioden mars-mai, og særlig for isavhengige arter som ringsel og isbjørn. Ringselen kaster sine unger på isen, og isbjørnen konsentrerer sin jaktinnsats etter sel. Aktiviteten og forholdene på de aktuelle fjordene tilsier at det også i år er et behov for den midlertidige forskriftsendringen for å ivareta dyrelivet.

Den midlertidige endringen er kunngjort i lovdata her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-11-268.

Kart C, D og E i forskriften angir den midlertidige reguleringen, som kort oppsummert har følgende konsekvenser for det enkelte område:

  • På islagte sjøområder i Rindersbukta, innenfor en rett linje mellom Martinkampen og utløpet av Fagerstaddalen, er det forbud mot ferdsel med motorkjøretøy frem til 1. juni 2020. Utenfor dette området er det tillatt å krysse islagte områder av Van Mijenfjorden på korteste farbare rute. På nordsiden av Van Mijenfjorden fra utløpet av Reindalen og til Braganzavågen er det tillatt å ferdes på korteste farbare rute langs land.
  • På islagte sjøområder i Tempelfjorden, innenfor en rett linje mellom utløpet av Murdochelva og Kapp Schoultz, er det forbud mot ferdsel med motorkjøretøy frem til 1. juni 2020.Utenfor dette området er det tillatt å krysse islagte områder i Tempelfjorden på korteste farbare rute.
  • På islagte sjøområder i Billefjorden, herunder Mimerbukta, Petuniabukta og Adolfbukta, er det forbud mot ferdsel med motorkjøretøy frem til 1. juni 2020. Det er tillatt å krysse islagte områder i Billefjorden på korteste farbare rute mellom Nordenskiöldbreen og Pyramiden, samt mellom Pyramiden og forskningsstasjonen på vestsiden av Petuniabukta.

 

Den midlertidige endringen vil trå i kraft umiddelbart og vil gjelde frem til 1. juni.

"Sysselmannen ser at de islagte fjordene på vestkysten av Svalbard er svært viktige for isavhengige arter og særlig Isbjørn og Ringsel. Det er relativt avgrensede områder med stabil sjøis og disse har blitt viktige leveområder for disse artene på denne tiden av året. Vi har forsøkt å ta hensyn til behovet for ferdsel gjennom å åpne for at det er mulig å krysse på korteste farbare rute i enkelte områder", sier miljøvernsjef Morten Wedege.