Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Hvis du planlegger å dra ut på tur


Sysselmannen ber om at man også på Svalbard tar hensyn til rådene som er gitt fra Hovedredningssentralen om at man ikke legger ut på turer som har risiko for å utløse redningsaksjoner.

Denne saken er skrevet før 1. juli 2021 da Sysselmannen endret navn til Sysselmesteren.

Publisert 17.03.2020

Dette er for å avgrense belastningen på redningsressursene, men også fordi ulykker vil føre til et ekstra press på Longyearbyen sykehus og den begrensede kapasiteten der. Dette gjelder ikke bare lokalt, men også situasjonen på fastlandet når det gjelder helsetjenester.

Ved en eventuell smittesituasjon i felt vil det bli vurdert andre metoder for uthenting enn helikopter dersom det er mulig.

Følg råd, vis hensyn, minske smittespredning og delta på dugnaden.