Merverdiavgift (moms)


Fastboende på Svalbard kan få refundert merverdiavgift (moms) på reisegods som tas med til Svalbard i bagasjen. Varene må fremvises i skranken hos Sysselmesteren ubrukt og i original emballasje. Kvittering må framvises. Denne ordningen gjelder ikke for firmaer. Sysselmesteren attester ikke på skjema for refusjon av merverdiavgift (RD 0032B) for større varepartier som privatpersoner har kjøpt på fastlandet.

Publisert 08.05.2019

Sysselmesteren attesterer bare på skjema fra Tolletaten og ikke skjemaer fra for eksempel Global Blue.

Det er opp til selger om merverdiavgiften refunderes eller ikke. 

Når det gjelder andre varer enn reisegods (større varepartier og/eller større ting fraktet til Svalbard pr container mv.), har ikke Sysselmesteren anledning til å attestere skjema RD 0032B hverken for privatpersoner eller firmaer. Refusjon av merverdiavgift i disse tilfellene må derfor besørges på fastlandet via selger, befrakter og norske tollmyndigheter mv.

Eksempler på varer som privatpersoner kjøper på fastlandet og frakter til Svalbard på denne måten er: Møbler, hvitevarer, kjøkkeninnredninger, byggematerialer og annet forbruksmateriell.

Ved spørsmål om dette, se telefonnummer til høyre.

Lover og forskrifter

Spørsmål om merverdiavgift

Spørsmål om merverdiavgift og refusjon av merverdiavgift rettes direkte til Skatteetaten v/skatteopplysningen på telefon 800 80 000.

Spørsmål om toll

Spørsmål om innførsel/utførsel av varer og varepartier som ikke er reisegods og andre toll- og tollprosedyrerelaterte spørsmål, rettes til Tolletaten via servicetelefon 22 86 03 12.