Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Kjøreseddel


Søknad om kjøreseddel behandles hos Sysselmesteren på Svalbard. Husk dokumentasjon og legeattest.