Kjøreseddel


Søknad om kjøreseddel behandles hos Sysselmesteren på Svalbard. Husk dokumentasjon og legeattest. 

 

Saksbehandlingstiden for kjøresedler er inntil fire uker.