Kjøreseddel


Søknad om kjøreseddel behandles hos Sysselmesteren på Svalbard. Saksbehandlingstiden for kjøresedler er inntil fire uker.

Publisert 08.05.2019

Krav for kjøreseddel:

  • Minimum 20 år
  • Førerkort for førerkortklassen(e) det søkes kjøreseddel for
  • Original helseattest fra lege i Norge. Helseattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.
  • Er førerkortet utstedt utenfor Norge, må det tas kopi av førerkortet.
  • Utenlandske borgere må levere vandelsattest fra hjemlandet, dersom de har bodde kortere enn fem år på Svalbard.

Som drosjesjåfør må man ha hatt førerkort for klasse B sammenhengende i minst to år.

Kjøreseddelen har som regel en gyldighet på fem år, dersom førerkortets gyldighet ikke er kortere.