Alkohol


Privatpersoner bosatt på Svalbard må kjøpe sin alkoholkvote på Svalbard og har ikke anledning til å innføre alkohol avgiftsfritt fra fastlandet til Svalbard.

Publisert 08.05.2019, Oppdatert 30.06.2023

Salg av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard er kvoteregulert. Personer som er innført i Befolkningsregisteret for Svalbard kan kjøpe følgende månedlige kvote:

  • inntil to flasker brennevin (eller inntil fire flasker sterkvin)
  • inntil 0,5 flasker sterkvin (alternativt en flaske annenhver måned)
  • inntil 24 bokser eller halvflasker øl som ikke inneholder mer enn 4,75 volumprosent alkohol. Av årlig kvote kan likevel inntil 24 bokser eller halvflasker inneholde inntil 7 volumprosent alkohol
  • svakvin til rimelig forbruk

Sysselmesteren kan gi personer som bor på Svalbard eller oppholder seg der mer enn 90 dager, tillatelse til kjøp etter samme kvoteregler.

Dette gjelder likevel ikke for passasjerer og mannskap på passasjerfartøy, fiske- og fangstfartøy, forskningsfartøy og marinefartøy. Disse skal få alkohol på utførsel fra fastlandet.

Personer som ikke er registrert i Belfolkningsregisteret eller som ikke oppholder seg på Svalbard mer enn 90 dager, innvilges ikke alkoholkort. 

Svalbard er toll- og avgiftsfritt område. Dette betyr at varer som tas med fra Svalbard til fastlandet, blir tollbehandlet ved ankomst til fastlandet som om innreise skjedde fra utlandet. Hvis du har oppholdt deg på Svalbard i minst 24 timer, kan du ta med deg alkoholholdig drikke etter gjeldende regler. Se informasjon fra Tollvesenet.

Privatpersoner med kortvarig opphold på Svalbard har ved innreise rett til å ta med alkoholholdig drikke til rimelig forbruk.

Omsetning og innførsel og utførsel av alkohol reguleres av Forskrift om alkoholordningen for Svalbard.

På Tollvesenets hjemmesider kan du lese mer om fortolling av større mengder alkohol enn kvoten.