Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Utenlandske statsborgere som har fast bosted på Svalbard


Utenlandske statsborgere som har fast bosted på Svalbard, kan passere det norske fastlandet når de er på gjennomreise fra utlandet til Svalbard.

Dette er regulert i en endring i Forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen. Se lenke til høyre.

Karanteneplikten gjelder fortsatt. Dette innebærer at folk som kommer til Norge fra land der det er karanteneplikt ved innreise til Norge og som skal videre til Svalbard, først må i karantene på fastlandet. De kan ikke reise direkte videre til Svalbard.