Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Avgift for jakt, fangst og fiske


Avgiften betales ved kjøp av jakt-, fangst- eller fiskekort hos www.inatur.no. Inntektene går til Svalbards miljøvernfond.

Avgift for teoretisk eksamen ved avleggelse av jegerprøve er kr 280,-. 

Det kreves også jaktkort for å jakte sel. Dette er gratis og fås på www.inatur.no

Fiskekort

Kategori Pris
Garnkort sesong (forbeholdt fastboende) Kr 150
Håndredskap sesong Gratis

Småviltkort

Kategori Pris
Sesongkort for personer over 18 år Kr 200
Sesongkort for personer under 18 år Gratis

Revefangst (for fastboende)

Kategori Pris
Sesongkort for personer over 18 år Kr 200
Sesongkort for personer under 18 år Gratis

Reinsjakt (for fastboende)

Kategori Pris
Årskalv Kr 100
Simle/ungdyr Kr 300
Fritt dyr Kr 300