Har du sjekket bagasjen din for fremmede arter?


En ny film forteller hvordan du kan unngå å ta med uønskede arter som kan true det sårbare arktiske naturmiljøet. Filmen vil bli vist som forfilm på kinoen i Longyearbyen. Sysselmannen har også laget en egen handlingsplan mot spredning av fremmed arter på Svalbard.

Publisert 15.04.2019

Reiser du alene? spør isbjørnvakta i den nye animasjonsfilmen som lanseres i dag.  og undersøker nøye klær, sko og utstyr til de reisende som stiger av båter og fly til Arktis. Isbjørnen leter etter frø, insekter og parasitter som passasjerene kan ha med seg, uten at de er klar over det selv.

Innførsel av fremmede arter som blindpassasjerer med reisende til Arktis kan bli et stort problem, om vi ikke handler nå for å hindre spredning. Heldigvis er det noen enkle tiltak reisende kan gjøre for å beskytte det arktiske plante- og dyrelivet.

Det er eksperter på fremmede arter hos Norsk institutt for naturforskning (NINA), Naturvårdsverket i Sverige og finske Ministry of Agriculture and Forestry som står bak filmen. Den er en del av en informasjonskampanje som tar opp problemet med innførsel av fremmede arter til Arktis, og er finansiert av Nordisk ministerråd og Sysselmannen på Svalbard.

– Vi ønsker at filmen gjør reisende til arktiske strøk mer bevisste på at de kan frakte med seg fremmede arter til disse sårbare naturområdene, uten at de aner det. Det kan skape store problemer for plante- og dyrelivet i Arktis, da fremmede arter kan etablere seg og fortrenge lokale arter, og også true hele økosystemer. Klimaendringer øker sjansen for at de uønskede artene får fotfeste i Arktis, forteller Jørn Thomassen, prosjektleder hos NINA.

Sysselmannen ønskes den nye filmen velkommen av forvaltningen.

– Vi mener filmen inneholder et viktig budskap om at vi alle kan bidra til å bevare den arktiske naturen ved hjelp av noen enkle tiltak. Fremmede arter kan utgjøre en stor trussel for det arktiske plante- og dyrelivet, og vi må forsøke å unngå at de sprer seg til og etablerer seg på Svalbard, sier miljøvernsjef Morten Wedege hos Sysselmannen.

– I Arktis er fremmede arter foreløpig ikke et like stort problem som i varmere strøk. Men de kan bli det, og de bør følges nøye med på – spesielt fordi klimaet er i endring. Et varmere og grønnere Arktis åpner muligheter for at nye arter kan etablere seg. Hundekjeks etablerte seg for eksempel i Barentsburg for noen år siden, og store ressurser måtte til for å få arten fjernet. I tillegg bør det følges nøye med på spredning av fremmede arter i havet til Arktis, fordi det er godt kjent at fremmede arter kan haike seg nordover i ballastvann, som marint søppel eller som begroing på skip, forklarer Inga E. Bruteig, forskningsdirektør i NINA.

Filmen retter seg like mye mot fastboende, forskere og studenter i arktiske områder, som turister. Den er tekstet på 11 forskjellige språk og skal spres til flest mulig reisende og aktører i arktiske strøk. Vi legger derfor vekt på å nå cruiseoperatører, flyselskap, reisebyrå og andre som transporterer folk til disse områdene.

Hovedbudskapet er at du som passasjer kan bidra til å beskytte den sårbare naturen i arktiske strøk ved å gjennomføre noen enkle tiltak, før fremmede arter blir et stort problem.

– Alle reisende oppfordres til nøye å gå gjennom bagasje, klær og utstyr før avreise, for å sikre at man ikke bringer med seg frø, planterester eller småkryp av ymse slag. Man bør børste, støvsuge og vaske bagasje, klær, sko og utstyr. Fiskeutstyr bør desinfiseres. På den måten kan reisende bidra til å beskytte det sårbare arktiske miljøet for inntrengere fra andre områder, forteller Thomassen.

Fremmede arter er arter som har kommet til et område der de naturlig ikke hører hjemme, på grunn av menneskelig aktivitet. De er en av de største truslene mot biologisk mangfold globalt.

For å lykkes med å få fram budskapet i den nye animasjonsfilmen, er det viktig at filmen spres mest mulig, i motsetning til artene den skal bidra til å stoppe. NINA har derfor under utvikling av filmen hatt god dialog med blant annet Sysselmannen på Svalbard, AECO og en rekke andre reiselivsoperatører, flyselskaper, reisebyråer og turistkontorer med Arktis som reisemål.

Filmen vil for eksempel vises når du bestiller reisen, men også underveis på turen, på båter og fly før du ankommer Arktis.

Du finner mer informasjon om problemet med fremmede arter i Arktis og tiltak for å stoppe spredning av dem på www.stoparcticaliens.com

NINA har nylig gitt en status over kartlegging og overvåking av fremmede arter i Arktis og anbefaler tiltak for videre kartlegging og overvåking.